Tóm tắt

Truyền thông ánh sáng nhìn thấy (VLC) được xem như một giải pháp tiên tiến để cung cấp các dịch vụ truyền thông trong nhà trong tương lai. Do trạm phát VLC trong nhà có vùng phủ nhỏ, mạng VLC cần sử dung nhiều trạm phát để có thể cung cấp dịch vụ trong không gian rộng. Trong đề tài này, chúng tôi  nghiên cứu các phương pháp loại bỏ nhiễu giữa hai chùm sáng có vùng chồng lấn và các giải pháp chuyển giao để duy trì kết nối khi người sử dụng di chuyển giữa các trạm phát. Chúng tôi đã thiết kế phương pháp tính toán vị trí và số lượng trạm phát VLC sao cho giảm thiểu ảnh hưởng nhiễu giữa hai trạm phát liền kề. Chúng tôi đã đề xuất giải pháp phân bổ chùm sáng để loại bỏ nhiễu và giải pháp truyền dẫn hợp tác và chuyển giao kết nối để đảm bảo sự liên tục của truyền dữ liệu di động.

Các công trình đã công bố

Cong-Nam Tran, Nam-Hoang Nguyen, Trong-Minh Hoang. Lightbeam Configuration Method and Interference Elimination Resource Scheduling for Indoor Multibeam VLC Networks. Journal of Optical Communications, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *