0 comments on “Bài giảng đặc biệt: 23/9, GS. Karim Abed-Meraim (Pháp) về Kỹ thuật nhận dạng hệ thống”

Bài giảng đặc biệt: 23/9, GS. Karim Abed-Meraim (Pháp) về Kỹ thuật nhận dạng hệ thống

GS. Karim Abed-MeraimAdjunct professor, AVITECH Tiêu đề: Blind and Semi-Blind System IdentificationThời gian: Thứ 2 (cả ngày), ngày 23/09/2019Địa điểm: Phòng 315, Nhà G2, Trường Đại học Công nghệ Blind System Identification (BSI) is a fundamental problem that is signal…