0 comments on “Thông báo Bài giảng đặc biệt: 09/08, TS. Hoàng Hồng Sơn, về Adaptive filtering”

Thông báo Bài giảng đặc biệt: 09/08, TS. Hoàng Hồng Sơn, về Adaptive filtering

Thời gian: thứ 6, ngày 09/08/2019           - Buổi sáng: 9:00 - 11:30             - Buổi chiều: 13:30 - 16:00Địa điểm: Phòng 304, nhà G2, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy Tiêu đề:…