PhD Scholarship

System identification: from blind to informed paradigmVietnam National University, Hanoi and University of Technology Sydney Applications are invited to apply for a 3-year scholarship to undertake a joint PhD program in Communication Engineering at both the University of Engineering and…

WebEx webinar: 21/04/2020, GS. K V S Hari (India) về Drone-ground communication

Title: Wireless Channel Modelling of Drone-Ground links using RF measurementsSpeaker: Prof. K V S Hari, Department of ECE, Indian Institute of Science, India Thời gian: 3:00 PM – 4:30 PM, April 21, 2020Địa điểm: WebEx (Cisco) webinarLink: https://bit.ly/3a7ccXC ABSTRACT: He will…

0 comments on “Xã hội 5.0 của Nhật Bản và Công nghiệp 4.0”

Xã hội 5.0 của Nhật Bản và Công nghiệp 4.0

GS. Nguyễn Ngọc BìnhCố vấn quốc tế, AVITECH Gần đây, chúng ta nghe nói nhiều về “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (The 4th Industrial Revolution) hoặc “Công nghiệp 4.0” (Industry 4.0). Báo chí Việt Nam cũng đã có…

0 comments on “Công ty Thông tin M3, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyển dụng kỹ sư Điện – Điện tử”

Công ty Thông tin M3, thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tuyển dụng kỹ sư Điện – Điện tử

Nội dung công việc: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới liên quan đến điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử. Yêu cầu: ít nhất một trong các nội dung sau Có kiến thức về điều khiển tự động,…

0 comments on “2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc”

2 Bài báo được chấp nhận tại Hội nghị IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), Seoul, Hàn Quốc

1. TV Khoa, YM Saputra, DT Hoang, NL Trung, DN Nguyen, NV Ha, E Dutkiewicz, Collaborative Learning Model for Cyberattack Detection Systems in IoT Industry 4.0, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 6-9 April, 2020, Seoul, Korea. 2. BM…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding”

AVITECH Seminar series: 19/02/2019, TS. Hoàng Văn Xiêm, Video coding

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title Joint Layer Prediction for Improving SHVC Compression Performance and Error Concealment Speaker Dr. Hoang Van Xiem, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 19, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan…

0 comments on “AVITECH Seminar series: 26/02/2019, Nguyễn Thành Trung, CT Image denoising”

AVITECH Seminar series: 26/02/2019, Nguyễn Thành Trung, CT Image denoising

You are cordially invited to join a visiting seminar organized by AVITECH. Title CT Image Denoising Using Sparse Representation Speaker Mr. Nguyen Thanh Trung, UET, VNU Time: 15:30, Tuesday, February 26, 2019Venue: E3-707, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi ABSTRACT…